dla klienta

Decyzja o zakupie mieszkania to ważny życiowy krok. Dla nas oznacza spore zobowiązanie wobec nabywcy. Dlatego też, aby przybliżyć proces zakupu lokalu w naszych inwestycjach, poniżej prezentujemy poszczególne jego etapy.

1. Rezerwacja wstępna

Pierwsze bezkosztowe zablokowanie lokalu na życzenie klienta dokonywane przez doradcę w biurze sprzedaży na okres do 3 dni roboczych. To czas, w którym możesz ze spokojem przeanalizować ofertę, zapisy i warunki umowy, zadać dodatkowe pytania doradcy, by ostatecznie podjąć decyzję o zakupie lub rezygnacji z wybranego mieszkania.

2. Umowa rezerwacyjna

Jest podpisywana w formie umowy cywilnoprawnej przez upoważnionego przedstawiciela Area Development oraz klienta. Wiąże się z dokonaniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości uzależnionej od wartości lokalu. Kwota ta jest zaliczana na poczet kolejnych płatności za mieszkanie. Dokument gwarantuje rezerwację mieszkania do czasu podpisania umowy deweloperskiej lub przedwstępnej. Jeśli będziesz posiłkować się zewnętrznym źródłem finansowania jest to odpowiedni czas, by sprawdzić zdolność kredytową w banku, a także skompletować dokumenty potrzebne do zaciągnięcia kredytu. Polecamy także skorzystanie z usług doświadczonego eksperta kredytowego.

3. Umowa deweloperska

To umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jej na nabywcę, w zamian za spełnienie określonego świadczenia pieniężnego. Umowa określa więc przede wszystkim: harmonogram płatności, jak również termin przekazania nieruchomości nabywcy oraz termin zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu. Dokument jest sporządzany w formie aktu notarialnego i podpisywany w kancelarii w obecności notariusza.  Koszt sporządzenia umowy deweloperskiej zawierający zarówno taksę notarialną jak również opłatę sądową z tytułu wpisu roszczenia do księgi wieczystej ponoszą w równych częściach deweloper oraz klient.

4. Umowa przeniesienia własności

Za jej sprawą nabywca staje się ostatecznie właścicielem lokalu. Po jej zawarciu zostaje założona dla lokalu nowa księga wieczysta, a nabywca zostanie do niej wpisany jako właściciel mieszkania. Dokument może być podpisany dopiero po odbiorze technicznym mieszkania. Umowa ma formę aktu notarialnego, dlatego też wiąże się z dodatkowymi opłatami z tytułu taksy notarialnej, a także opłatami sądowymi związanymi z założeniem nowej księgi wieczystej, ustanowieniem hipoteki czy przygotowaniem wypisów aktu notarialnego.

Zwieńczeniem naszej pracy jest przekazanie kluczy nowemu właścicielowi lokalu. Jak wygląda odbiór mieszkania krok po kroku?

Krok 1 - umówienie terminu odbioru

O zbliżającym się terminie odbioru lokalu zostaniesz poinformowany przez naszego Doradcę z odpowiednim wyprzedzeniem telefonicznie oraz pisemnie.

Krok 2 - przygotowanie do odbioru

W umówionym dniu należy stawić się osobiście lub w przypadku braku takiej możliwości wyznaczyć inną osobę wręczając jej pisemne upoważnienie. Pamiętaj o zabraniu ważnego dokumentu tożsamości. Podczas odbioru mogą towarzyszyć Tobie osoby trzecie, jednak prosimy, by były to nie więcej niż dwie osoby

Krok 3 - przebieg odbioru

W przekazaniu mieszkania ze strony Area Development uczestniczyć będzie Doradca oraz osoba odpowiedzialna za stan techniczny nieruchomości. Na każdy odbiór przeznaczamy ok. 2 godziny, dlatego prosimy o punktualne przybycie na umówione miejsce. Podczas wizyty w mieszkaniu zostanie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie zgłoszone uwagi. Zostaną one rozpatrzone przez Area Development w terminie do 14 dni, o czym zostaniesz poinformowany mailowo lub pocztą tradycyjną. Usterki zostaną skierowane do naprawy, a Ty będziesz poinformowany o ich usunięciu. Gdy lokal będzie wolny od wad sporządzony zostanie protokół pousterkowy. Wraz z kluczami do nowego mieszkania otrzymasz instrukcję jego użytkowania.

Pamiętaj

Lokal oraz części wspólne nieruchomości podlegają rękojmi. W zależności od elementu, którego będzie dotyczyć usterka, trwającej od 2 do 5 lat. Wszelkie niestwierdzone podczas odbioru wady możesz więc zgłosić w tym czasie np. poprzez formularz w sekcji ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE na dole tej strony.

Zakup lokalu to początek drogi do zamieszkania. Nie każdy potrafi samodzielnie ziścić marzenia o nowoczesnym, funkcjonalnie urządzonym wnętrzu. Dlatego polecamy współpracę z doświadczonym zespołem architektów i specjalistów firmy Lafrentz Home. W sposób kompleksowy przeprowadzą wykończenie mieszkania od projektu aranżacji, przez zakup materiałów po nadzór techniczny wykonawców w jednym z oferowanych pakietów.

Co zyskujesz wybierając usługę wykończenia mieszkania pod klucz?
 1. Projekt aranżacji zgodny z Twoimi preferencjami w oparciu o aktualne trendy wnętrzarskie.
 2. Konsultację techniczną podczas odbioru mieszkania.
 3. 36 miesiący gwarancji na wykonane prace.
 4. Niższe koszty związane z obniżoną stawką podatku VAT (8%) na materiały wykończeniowe.
 5. Materiały wykończeniowe najlepszych producentów gwarantujących wysoką jakość i  terminowość dostaw.
 6. Współpracę ze sprawdzonymi zespołami remontowymi.
 7. Nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami.
 8. Oszczędność czasu – koordynacja zakupów oraz prac aż do bezusterkowego oddania mieszkania.

Szczegóły oferty

Jeśli przy zakupie mieszkania planujesz posiłkować się zewnętrzną formą finansowania, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy polecanego przez nas eksperta. Swoim wieloletnim doświadczeniem wesprze Cię w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz w wyborze najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Co konkretnie otrzymasz w ramach współpracy?

1. Wstępną weryfikację zdolności kredytowej w kilku bankach
2. Pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów
3. Kilka konkurencyjnych ofert z różnych banków
4. Wsparcie w weryfikacji warunków umowy kredytowej

Bezpłatne konsultacje mogą odbyć się w formie tradycyjnego spotkania lub podczas rozmowy
on-line. Nasz ekspert to:

Grzegorz Dąbrowski
tel. +48 692 484 485
grzegorz.dabrowski@areadevelopment.pl

Projektujemy mieszkania zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, by oferowane przestrzenie były przede wszystkim funkcjonalne oraz wygodne. Jeśli jednak masz swój pomysł na aranżację nowego domu, a my możemy Tobie w tym pomóc np. zmieniając układ ścian działowych, czy też zmieniając układ instalacji, skontaktuj się z nami. Budowa postępuje, więc nie zwlekaj! Termin na ostateczne zgłoszenie zmian lokatorskich wskazany został w umowie deweloperskiej.

W ramach zmian zgłosić możesz m.in.:
 • przesunięcie ściany działowej
 • przesunięcie otworu drzwiowego
 • zmianę otworów drzwiowych
 • przesunięcie / dodanie / odjęcie punktu oświetleniowego
 • zmianę sterowania punktu oświetleniowego
 • przesunięcie / dodanie / odjęcie punktu elektrycznego i/lub RTV/SAT
 • zmianę punktu elektrycznego
 • przesunięcie grzejnika ściennego
 • przesunięcie / dodanie / odjęcie punktu wod-kan
 • zmianę przyłącza z wanny na prysznic i odwrotnie
 • zmianę zakresu ogrzewania podłogowego
Jak wygląda schemat procedury zmian lokatorskich?
 1. Podpisanie umowy ramowej o wykonanie zmian lokatorskich
 2. Opłacenie kosztu obsługi
 3. Konsultacja planowanych zmian z przedstawicielem Area Development
 4. Opracowanie rzutu koncepcyjnego. Z uwagi na zakres wprowadzanych zmian może wymagać dodatkowej opinii biura projektowego
 5. Zamówienie odpłatnej opinii biura projektowego. Z uwagi na zakres wprowadzanych zmian może wymagać opracowania odpłatnych projektów zamiennych
 6. Zamówienie opracowania odpłatnych projektów zamiennych przez biuro projektowe
 7. Przygotowanie kompletnego wniosku o zmiany lokatorskie. Zaakceptowany i podpisany wniosek składa Klient
 8. Akceptacja wniosku oraz wycena realizacji zmian lokatorskich przez Area Development
 9. Zamówienie realizacji zmian lokatorskich wraz z uiszczeniem opłaty zgodnej z wyceną
 10. Realizacja zmian lokatorskich

 

W celu zgłoszenia usterki prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Szczegółowy opis oraz dołączone zdjęcia pomogą nam w szybkim rozpatrzeniu reklamacji.