Przejdź do strony: poznaj nas
Przejdź do strony: zaangażowanie i pasja
Przejdź do strony: działamy odpowiedzialnie

zdobywamy zaufanie

- w kategorii „kompleksy mieszkalno-usługowe” dla inwestycji nowy Strzeszyn. 

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania ustanowiono, aby zwrócić uwagę na dokonania najlepszych przedsiębiorców budujących w Poznaniu, wskazując na ich sprawność organizacyjną, rzetelność i uczciwość, a także troskę o dobro wspólne. 
Kapituła doceniła innowacyjne podejście, w którym parametry zabudowy wyznaczyła istniejąca zieleń wysoka, co nadało osiedlu unikatowego charakteru urbanistycznego, w którym rolę nadrzędną stanowią relacje społeczne i zastane warunki przyrodnicze. 

- w kategorii „feeling at home” dla projektu nowy Strzeszyn

Konkurs ma na celu promocję nowoczesnych projektów architektonicznych, które wykorzystują ceramikę budowlaną. Projekt nowy Strzeszyn został doceniony za połączenie oryginalnego pomysłu na dom ze starannym podejście do kompozycji osiedla i projektowania przestrzeni wspólnych.

- w kategorii „dom” (2020) oraz "zespół zabudowy jednorodzinnej" (2022) dla inwestycji nowy Strzeszyn.

Konkurs zorganizowany przez SARP Poznań oraz Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP, którego celem jest promocja Wielkopolski jako regionu dbającego o jakość środowiska zbudowanego, przestrzeni publicznej i architektury. 
Zgodnie z uzasadnieniem Sądu Konkursowego nowy Strzeszyn otrzymał nagrodę za wykreowanie nowego standardu przestrzennego, wyjątkowego w skali kraju. 

- dla pracowni Insomia za inwestycję nowy Strzeszyn.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania wyróżnia autora projektu architektonicznego zrealizowanego na terenie Poznania. Organizatorem Nagrody jest Miasto Poznań przy współudziale: SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu oraz Inicjatora Nagrody – UWI Inwestycje S.A. 
Jurorzy nagrodzili projekt nowy Strzeszyn w szczególności za stworzenie konceptu miejsca, w którym człowiek, zieleń i architektura sąsiadują ze sobą w zgodzie i harmonii.

- dla pracowni Insomia za inwestycję nowy Strzeszyn.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania wyróżnia autora projektu architektonicznego zrealizowanego na terenie Poznania. Organizatorem Nagrody jest Miasto Poznań przy współudziale: SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu oraz Inicjatora Nagrody – UWI Inwestycje S.A. 
Projekt nowy Strzeszyn otrzymał honorowe wyróżnienie za optymalne wpisanie nowej zabudowy w charakter istniejącej dzielnicy, przy jednoczesnym wykreowaniu nowego standardu przestrzennego.

Przejdź do strony: jesteśmy tu dla Was